Открита процедура 00530-2016-0092 „Денонощна физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и

Read more http://portal.nap.bg/news?id=3049