Публично състезание 00530-2016-0093 „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради за нуждите на ТД на НАП София и нейните о

Read more http://portal.nap.bg/news?id=3051