НОИ разширява списъка на електронните си справки с облекчение за бизнеса

image image

Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка на справочните си електронни услуги.

От 10 юни 2016 г. на сайта на института е достъпна нова „Справка по БУЛСТАТ за представени документи в ИСЕОДД“. Тя е насочена към осигурителите и самоосигуряващите се лица, а достъпът до нея се извършва чрез идентификационен код на осигурителя. 

Новата е-услуга предоставя информация за приетите от НОИ документи по Наредбата за паричните обезщетения и помощи, представени от работодателите по електронен път или на място в териториалните поделения на НОИ от януари 2016 г. Чрез нея осигурителите, освен входящите номера на приетите документи, ще могат да видят и основната информация, която се съдържа в тях.

Новата е-справка ще помага на осигурителите да получават информация за предоставената от тях работодателска документация във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност.

Актуализирани са две от най-често използваните електронни справки.

Справката за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО по Булстат вече отразява всички приети от осигурителите документи с актуалния статус на тяхната обработка. Тя е насочена към работодателите и дава обратна връзка за движението на документацията след приемането й в НОИ.

Актуалното състояние на всички приети документи по Наредбата за паричните обезщетения и помощи е отразено и в „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО“, предназначена за осигурените лица. Услугата се извършва чрез персонален идентификационен код (ПИК) на лицето и предоставя данни за приетата документация и статуса на нейната обработка за изплащане на обезщетенията. 

Read more http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/noi-razshiriava-spisyka-na-elektronnite-si-spravki-s-oblekchenie-za-biznesa-218689/