НОИ: Средната работна заплата ще е над 5 хил. лв. през 2060 г.

През 2060 г. средната работна заплата ще е 5 754 лв., а средната пенсия - 2 025 лв., според прогноза на Националния осигурителен институт (НОИ). Днес Институтът публикува актюерски доклад, в който се анализира дългосрочно финансовото състояние на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО).

В по-близко бъдеще според доклада се очаква средната работна заплата да надмине 1000 лв. през 2019 г.

Според прогнозата брутният вътрешен продукт (БВП) ще се увеличава от отчетените през 2015 г. 86,3 млрд. лв. до 368 млрд. лв. в края на периода.

След отчетения ръст на БВП от 3% през 2015 г., според експертите до 2020 г. се очаква икономически растеж между 2% и 3% годишно, който в дългосрочен план постепенно ще намалява до около 1%. 

Предвиждането е за инфлация в следващите години до 2%, но с отрицателни стойности през 2016 г.

image

Анализаторите очакват приходите от вноски в НОИ да растат от отчетените през 2015 г. близо 4,8 млрд. лв. до 23 млрд. лв. през 2060 г. В същото време НОИ очаква осигурените лица да намаляват – от сегашните 2,7 млн. до 2 млн. души. заради демографския срив.

Според прогнозата, ще намаляват и пенсионерите – от 2,1 млн. на 1,7 млн. души.

Експертите очакват покачване на средния осигурителен доход от 726 лв. през 2015 г. до 4 802 лв. през 2060 г. Средната осигурителна вноска за всички рискове се предвижда да не надхвърля 20,4%.

НОИ припомня, че в момента най-голям дял – над 86 на сто от всички разходи на ДОО, имат разходите за пенсии.

При стойности около 8 млрд. лв. в момента се очаква те да достигнат 41,9 млрд. лв. през 2060 г., като тук не се отчитат трансферите от държавния бюджет за пенсиите, несвързани с трудова дейност.

image

В крайна сметка, НОИ прогнозира средна пенсия от 2 025 лв. през 2060 г., като за сравнение през 2015 г. тя е 327 лв.

Заради негативните демографски тенденции се очаква съществено влошаване на баланса на ДОО след 2040 г.

image

Прогнозата е дефицитът през 2060 г. да достигне 6,8% от БВП.

В анализа са разработени различни сценарии заради въведената през 2015 г. възможност за прехвърляне на осигуряването изцяло към първия стълб на пенсионната система:

Базов вариант със запазване на сегашното положение;10% от осигурените лица, родени след 1959 г., избират осигуряване само в ДОО;50% от осигурените лица, родени след 1959 г., избират осигуряване само в ДОО;100% от осигурените лица, родени след 1959 г., избират осигуряване само в ДОО.

Резултатите от всички сценарии обаче показват, че системата ще остане на дефицит през целия период до 2060 г.Изводът, който анализаторите правят, е, че изборът на осигуряване само в първия стълб ще доведе до по-високи размери на пенсиите от първия стълб, в резултат на което разходите за пенсии ще се увеличат значително.

В дългосрочен план, по-високите приходи от осигурителни вноски и приходите от индивидуалните партиди на лицата, които ще изберат осигуряване само в ДОО, не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, изплащани в пълен размер. Това от своя страна ще доведе до чувствително влошаване на баланса на ДОО в периода след 2037 г.

Авторите на доклада уточняват, че прогнозата е дългосрочна и поради това е налице голяма доза несигурност.

Read more http://www.investor.bg/analizi/85/a/noi-srednata-rabotna-zaplata-shte-e-nad-5-hil-lv-prez-2060-g-219936/