Становище относно приложение на намалената ставка на ДДС за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

Read more https://www.nra.bg/news?id=4338