Услуги

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ


Пълно абонаментно счетоводно и данъчно обслужване

Водене на текущо счетоводство;
Изготвяне на годишен финансов отчет;
Изготвяне на годишна данъчна декларация;
Изготвяне на годишен отчет за НСИ;
Ежемесечно начисляване на осигуровки и данъци,изготвяне на ведомости за заплати и фишове за служителите, подаване на информация към Персонален регистър;
Представителство пред НАП и НОИ,;
Следене на законодателство и данъчните срокове;
Он-лайн банкиране;
Вземане на документи от офис на клиента;
Изготвяне на всякакъв вид счетоводни справки за дейността на дружеството;
Консултиранe;
Кратки срокове за отговор на зададени въпроси и казуси.
Предоставяне на регулярна информация за текущото финансово състояние на фирмата ви;

Еднократно годишно счетоводно обслужване

Еднократното годишно счетоводно обслужване е ориентирано към сравнително малки фирми в сферата на услугите, нерегистрирани по ЗДДС, с нерегулярен брой фактури на месец от 1 до 5, с една банкова сметка и един касов апарат. За тях може да извършим счетоводството на годишна база, да съставим ГФО и да подадем ГДД.

Услуги по осигуряване на персонала и управление на човешките ресурси – ТРЗ

Начисляването на заплати и осигуровки е специфична дейност, несвързана с основния предмет на дейност на една фирма, но неотменима част от съществуването и. Все повече фирми избират да възложат тази дейност на специалисти със съответните знания и компетенции. Outsourcing е модерният начин на работа. Пести време, средства и излишни главоболия.

Услуги за физически лица

Тези услуги са за всички лица, които извършват независима икономическа дейност – получават или изплащат доход от наем; извършват дейност като ЕТ или свободна професия; работят на патент; предстои им регистрация по ЗДДС; трябва им заверка на осигурителната книжка или подготвяне на документи за пенсиониране; нуждаят се от лице, което да изготвя платежни за осигуровки и да подава информация към Персонален регистър; нуждаят се от някой, който да ги представлява пред институциите.