Ние предлагаме

Пълно абонаментно счетоводно и данъчно обслужване.

Ние предлагаме

Счетоводни услуги за физически и юридически лица.

Ние предлагаме

ТРЗ услуги и Личен състав.

Топ Услуги

СЧЕТОВОДСТВО

Водене на текуща счетоводна отчетност. Изготвяне на ежемесечни декларации по ЗДДС и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

Изготвяне на ДУК. Трудови договори. Граждански договори.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрация в НАП. Изчисляване на дължими осигурителни вноски. Изготвяне на документи.

АДМИНИСТРАТИВНИ

Вземане на документи от офис на клиента. On-line банкиране. Регистрация по ДДС.

Ние сме СК Практика

Специализирана счетоводна кантора, която предлага пълна гама от счетоводни и ТРЗ услуги, консултации в областта на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство.

Залагаме на съвременния начин на комуникация и индивидуално отношение към всеки клиент.

Вижте още +

Еднократното годишно счетоводно обслужване е ориентирано към сравнително малки фирми в сферата на услугите, нерегистрирани по ДДС, с нерегулярен брой фактури на месец, от 1 до 5, с една банкова сметка и с един касов апарат.
Извършваме консултации по отпускане на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване. Изготвяме и подаваме заявления за отпускане и преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях.
Outsourcing е модерният начин на работа в областта на осигуряването на персонала. Пести време, средства и излишни главоболия. Консултираме за формата на наемане на персонал. Декларираме вашите сключени или прекратени трудови договори пред НАП. Начисляваме трудови възнаграждения, болнични и отпуски. Подаваме  информация за осигурените лица в Персонален регистър - декл.1 и 6
Предлагаме консултации в областта на данъчното облагане, социалното и здравно осигуряване за ЕТ, самоосигуряващи се лица, работещи по граждански договор, лица, които получават или изплащат доход от наем.
Регистация на фирма в Агенцията по вписванията. Публикуване на годишни финансови отчети. Издаване на удостоверение за приложимото законодателство А1.
 

Искате ли да се свържете с нас?

Ние ще отговорим на Вашите въпроси или ще Ви поканим на среща в нашия офис.