Често задавани въпроси

1. Кога трябва да се консултирам със счетоводител, преди или след регистрацията на фирмата ми?

Ако сте решили да стартирате своя бизнес и ви предстои регистрация на фирма, Ви препоръчваме да се обърнете към счетоводител, който съвместно с юрист ще подготви всички необходими документи за регистрацията на фирмата ви.

2. С какъв капитал да регистрирам фирмата си?

Вземането на решение за размера на капитала на дружеството ви е личен и същевременно обоснован от икономическите реалности за вашия бизнес. Размерът на капитала определя вашата отговорност и сериозността на предприетото бизнес начинание.

3. В какъв срок може да се регистрира една фирма?

Регистрацията е свързана с изготвянето на всички задължително според закона документи и тяхното входиране в Агенцията по вписванията, която се произнася по тях и обявява вписването на търговеца като той получава единен идентификационен код, който го идентифицира сред останалите юридически лица.
Експресната регистрация на фирма би отнела до 5 дни, като се иска активното участие на клиента.
Обикновено процедурата по регистрация трае от 7 до 10 дни.
Законовият срок за вписването на дружеството след подаване на документи към Агенцията по вписванията е 3 дни.

4. Вярно ли е, че мога да регистрирам фирма с капитал от 2 лева?

Вярно е. Минималният изискуем капитал за регистрация на търговско дружество според действащият търговски закон е 2 лв. Минималният размер на един дял в него е един лев.

5. Задължително ли е да имам банкова сметка или може да работя само с касов апарат?

Не е задължително да имате банкова сметка, ако постъпленията ви от парични средства са само в брой. Ние от СК Практика горещо препоръчваме използването на разплащателна сметка от нашите клиенти с оглед ежемесечното плащане на осигурителни и данъчни задължения. Наличието на такава сметка би ви спестило излишното разкарване до банката чрез ползването на on-line банкиране и значително ще намали размера на банковите такси.

6. Мога ли да регистрирам фирма и да не започна дейност веднага?

Да, абсолютно е възможно да отложите във времето стартирането на дейността на дружеството ви. Но веднъж регистрирана, фирмата ви влече след себе си разходи по административното и обслужване. Макар и без дейност, ще трябва да подадете годишна данъчна декларация и декларация за неактивност, ще трябва да ви се изготви годишен финансов отчет и да се публикува в Агенцията по вписванията.

7. Вярно ли е, че трябва да упълномощя счетоводната кантора за да ме представлява пред НАП и НОИ?

Да, вярно е. Счетоводната кантора не би могла да извърши нищо, без вие да сте я упълномощили по надлежния ред да подава информация от името на фирмата ви.
Ние от СК Практика работим изцяло по електронен път и подаваме изискуемата информация към НАП и НОИ чрез електронен подпис. При започване на работа с нас ще изготвим необходимите пълномощни необходими за бъдещата ни съвместна дейност и ще ви обясним предназначението на всяко едно от тях.

8. Кои фактори са от значение за определяне цената на счетоводна услуга?

Цената е паричният израз на стойността на услугата, която ви предлагаме и факторите, които оказват влияние върху нея, са многобройни. Ще изброим основните от тях: вида на дейност на фирмата ви, брой документи, брой търговски обекти, брой персонал, брой банкови сметки, брой касови апарати, регистрация по ЗДДС, други специфични регистрации, вашите конкретни изисквания и очаквания. За да получите подробна и точна информация, моля попълнете формата в раздел Цени.

9. Кои от предлаганите от вас услуги мога да използвам, ако Вие не водите счетоводството ми?

Всяка една от услугите, които предлагаме могат да бъдат както част от пакета „Абонаментно счетоводно обслужване”, така и могат да се предлагат самостоятелно според желанията на клиента.

10. Как ще става предаването на документите при положение, че офисът ми е далеч от вашия?

Ние от СК Практика се стремим максимално да улесняваме клиентите си и да правим процеса на работа с нас лесен и приятен. Затова предлагаме услугата „взимане на документи от офис на клиента”. Ще уговорим ден и час, в който наш представител ще ви посети и ще вземе необходимата документация.

11. Мога ли да ползвам вашите услуги, ако не съм от град Пловдив?

В днешния динамичен свят на комуникациите и технологиите не виждаме никаква пречка да ползвате услугите ни, ако сте от друг град. След проведена първоначална среща за уточняване начина на работа и комуникация, може да разменяме документи по мейл за своевременно осчетоводяване и впоследствие да изпращате оригиналите по пощата.

12. Трябва ли да регистрирам фирмата си по ЗДДС?

Задължително е да я регистрирате, ако отговаряте на задължителните изисквания за регистрация. Ако не покривате нито едно от тях и имате желание, бихте могли да регистрирате фирмата си по избор.