Инфостат - онлайн приложение на НСИ за извличане на статистически данни

НСИ завърши изпълнението на проект за изграждане на информационна система за обслужване на граждани и фирми за заявки за статистическа информация.

Информационна система „Инфостат“ е достъпна на сайта на НСИ от 25 ноември 2015 г. на следния линк: https://infostat.nsi.bg/infostat

Информационна система „Инфостат” е изградена като единно уеббазирано приложение на английски и български език, реализиращо функционалности по предоставяне на резултати от проведени статистически изследвания от НСИ под формата на справки за външни и вътрешни потребители, както и поддържането на системните обекти. Функционалната структура на системата от гледна точка на потребителя се представя като „Инфостат - Външни потребители” и „Инфостат - Вътрешни потребители”.

Автоматизираното изпълнение на заявките ще спести ресурси и време (предоставянето на данни ще се ускори значително) и ще улесни гражданите и бизнеса, тъй като елиминира по-голямата част от случаите на ходене на място с искане за информация. Фактът, че за повечето от тези справки вече няма да е нужна намесата на служител, а данните ще се извличат моментално, не само съкращава времето, но и намалява вероятността от човешка грешка. Системата ще е полезна на широк кръг потребители: граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации и държавната администрация.

За данни за т. нар. „стандартни статистически показатели“, достъпът се осъществява веднага. Заедно с данните могат да се генерират графики, а системата позволява изтеглянето на статистиките в три често използвани формата – xlsx, csv и pdf.

Наличните данни, от които може да се черпи информация, се базират на резултати от всички проведени статистически изследвания от НСИ. Заявките, които генерира системата, са разделени в три направления:

Статистически данни с безплатен достъп – на потребителите се предоставя достъп до статистически данни включени в Списъка на стандартните статистически показатели, разпространявани от НСИ, по следните теми:
• Бизнес статистика
• Демографска и социална статистика
• Макроикономическа статистика
• Многоотраслова статистика
• Околна среда и енергетика

Статистически данни с платен достъп – на потребителите се предоставя достъп до данни на по-ниски нива (т.е. по-детайлни, по-разбити) след задължителна регистрация с електронен подпис, издаден от оторизирано юридическо лице в България.

Специфични заявки за статистически данни – на потребителите се предоставя възможност да изпращат запитване в свободен текст за изготвяне на информация по зададени от тях специфични изисквания.

Платените услуги се заплащат чрез банков превод, през виртуален POS терминал или през Изипей. Когато потребителят влезе в системата и чрез наличните филтри посочи какви данни желае да получи, системата му предлага цена за услугата. При съгласие той може да продължи процедурата, което означава да потвърди заявката си, да си плати и след това да получи данните.