Промени в схемата за подпомагане на бизнеса 60/40

Мярката за запазване на заетостта, наречена 60/40 стартира на 31.03.2020г. Документи се подават от работодателите до 21.04.2020 в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия осъществяват дейност. Компенсациите са в рамер на 60% от брутните заплати на служителите за януари 2020г. От помощта могат да се възползват преустановилите работа фирми по нареждане на държавни органи или тези, които декларират 20% спад в приходите. Едно от уловията е да се запази заетостта на работниците и служителите през цялото време на изплащане на компенсациите. Предложената схема не срещна широко одобрение от страна на работодателите, които не са съгласни да плащат трудово възнаграждение без полагане на насрещен труд . Освен това, държавата предвиждаше да продължи събирането на осигуровки за неработещите, което намаляваше ефектът от помощта. Една от работодателските организации в България назова мярката 23/77, след като отчете ефекта от взетите обратно осигуровки. В събота (04.04.2020)бизнесът отправи предложение към Народното събрание за промяна на Закона за извънредното положение. Поискано бе: НОИ да изплаща обезщетението от 60% директно на работниците и служителите за времето на преустановяване на работа; този период да се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски. Последва разглеждане от правната комисия на парламента, където бе гласувано държавата да поеме и 60% от осигуровките. Подобряването на условията по мярката продължи и вчера (06.04.2020), когато депутатите приеха промени в закона за извънредното положение. При кандидатстване за получаване на компенсации, държавата вече ще покрива и 100% от осигуровките, които работодателите плащат. Предстои и промяна в постановление N55, което регламентира условията за получаване на помощта. Междувременно юристи откриха доста неясноти в подзаконовия нормативен акт и е напълно възможно да бъдат направени още промени. Следим темата. Счетоводна Кантора Практика