Административни услуги

 

 

 • Вземане на документи от офис на клиента;
 • On-line банкиране;
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Регистрация по закона за защита на личните данни;
 • Изготвяне на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС;
 • Изготвяне и подаване на периодични отчети за НСИ;
 • Изготвяне на Годишен статистически отчет;
 • Публикуване на годишни финансови отчети;
 • Издаване на удостоверение за приложимото законодателство А1;
 • Регистрация и пререгистрация на фирма;
 • Съдействие при издаване на ел.подпис;
 • Съдействие при издаване на удостоверения за липса на задължения;
 • Подаване документи към различни институции;
 • Мониторинг на документооборота на предприятие със собствен счетоводен отдел;
 • Деклариране пред БНБ;
 • Изготвяне на договори.