Ако сте физическо лице

 

 

СК ПРАКТИКА  е в помощ не само на юридически, но и на физически лица.

Ако сте физическо лице, ние можем да Ви бъдем полезни по отношение на:

 • Регистрация в НАП на самоосигуряващи се лица.
 • Изчисляване на дължими осигурителни вноски.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки.
 • Подаване на информация в Персонален регистър – декларации 1 и 6.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет за ЕТ.
 • Изготвяне на хонорарни сметки за доходи и наем.
 • Изготвяне и подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.
 • Подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за дължими данъци.
 • Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.
 • Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил.
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот.
 • Искане за издаване на документ от НАП.
 • Обработка и заверка на осигурителни книжки.
 • Преглед на документи за трудов и осигурителен стаж.
 • Изчисляване на трудов и осигурителен стаж.
 • Преценка правото на отпускане на пенсия.
 • Определяне прогнозен размер на пенсията.
 • Подаване на заявление за пенсиониране.
 • Консултации във връзка с пенсионното законодателство.
 • Представителство пред органите на НОИ във връзка с извършени проверки и ревизии.
 • Представителство пред Инспекцията по труда.