Пенсионни услуги и консултации

Пенсионирането е продължителен процес, изискващ познания на нормативната уредба в областта на социалното осигуряване, необходимите документи и срокове за представянето им.

 

На всички, които са към края на трудовата си кариера им предстои да се сблъскат с огромен обем документи, законови срокове и изисквания, посещения на НОИ и многократни писма за изправяне на корекции и неточности по една пенсионна преписка, предлагаме нашите професионални услуги.

 

Ако искате краят на трудовата ви кариера да мине гладко и безпрепятствено и да сте сигурни, че ще получите точния размер на полагащата ви се пенсия, съгласно законите на страната, обърнете се към нас за консултация и съдействие. Ние ще прегледаме документите ви и ще ви дадем най-точния съвет.

За информация какво би ви струвало това, моля изпратете ни запитване.

 

  • Извършваме консултации по отпускане на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване.
  • Изготвяме и подаваме заявления за отпускане и преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях;
  • Издирваме трудов стаж и осигурителен доход за пенсиониране;
  • Заверяваме осигурителни книжки в НОИ на собственици и управители на фирми и на лица с граждански договори;
  • Изчисляваме най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996 г.
  • Изчисляваме индивидуален коефициент за пенсия;
  • Изчисляваме размера на пенсията;
  • Изчисляваме недостигащ стаж при пенсиониране, който се закупува по реда на чл.9а от КСО.